Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 4
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 215 718
2. Öğretim Öğrencisi 147 720
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 104
Toplam 389 1542
Genel Toplam 1931