Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Yardımcı Doçent 8
Araştırma Görevlisi 17
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 230 683
2. Öğretim Öğrencisi 146 699
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 123
Toplam 403 1505
Genel Toplam 1908