Personel Sayıları
Profesör 4
Doçent 4
Yardımcı Doçent 8
Araştırma Görevlisi 17
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 231 695
2. Öğretim Öğrencisi 146 702
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 125
Toplam 404 1522
Genel Toplam 1926