Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 225 672
2. Öğretim Öğrencisi 141 687
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 118
Toplam 393 1477
Genel Toplam 1870