Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 6
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 211 733
2. Öğretim Öğrencisi 142 715
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 26 104
Toplam 379 1552
Genel Toplam 1931