Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 5
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 16
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 190 622
2. Öğretim Öğrencisi 126 635
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 27 110
Toplam 343 1367
Genel Toplam 1710